Cennik Usług Dodatkowych

MUTMED Cennik usług dodatkowych

Nie finansowanych przez ubezpieczenia zdrowotne, dla pacjentów przyjmowanych prywatnie, dla pacjentów nieubezpieczonych

MUTMED CENTRUM MEDYCZNE

Porada Lekarska 70 PLN

Porada lekarska udzielona pacjentowi nie zapisanemu do Przychodni, u którego nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia

Orzeczenie lekarskie 50 PLN

Orzeczenie lekarskie na wniosek wnioskującego- dla celów rentowych ZUS i KRUS  (wypełnienie wniosku, przygotowanie dokumentacji)

Orzeczenie 40 PLN

Orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem do książeczki

Orzeczenie z zakresu medycyny pracy 70 PLN

Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy ( dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku – dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe)

Zaświadczenie lekarskie stanie zdrowia 50 PLN

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (za wyjątkiem Opieki Społecznej)

Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące 30 PLN

Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do dalszego doskonalenia zawodowego (bez narażenia na czynniki szkodliwe)

Sporządzenie wyciągu lub odpisu 8 PLN

Sporządzenie wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej (cena za jedną stronę)

Kopia dokumentacji medycznej 0,80 PLN

Kopia dokumentacji medycznej (cena za jedną stronę)

Epikryza + wyciąg dokumentacji 200 PLN

Epikryza + wyciąg dokumentacji (odpis lub wypis) komercyjne firmy ubezpieczeniowe

Epikryza + wyciąg dokumentacji 250 PLN

Epikryza + wyciąg dokumentacji (odpis lub wypis )z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem dla firm komercyjnych

USG 50 PLN

USG jamy brzusznej

Spirometria 30 PLN

Spirometria badanie czynnościowe układu oddechowego

EKG 30 PLN

EKG badana elektryczna czynność mięśnia sercowego

Inhalacje 5 PLN

Inhalacje jeden zabieg z lekiem pacjenta

Badanie ciśnienia 5 PLN

Iniekcja dożylna 20 PLN

Zastrzyk dożylny, in. iniekcja dożylna – rodzaj zastrzyku polegający na wprowadzeniu do żyły igły strzykawki w celu podania roztworu do krwiobiegu lub pobrania krwi.

Iniekcja 15 PLN

Iniekcja domięśniowa i podskórna

Transport medyczny opłata stała 50 PLN

Opłata za każdy przejechany kilometr 4 PLN

 

  •  Przewóz pacjentów pomiędzy jednostkami medycznymi
    (szpitalami, przychodniami, pracowniami diagnostycznymi).
  • Przewóz osób na badania z asystą podczas wizyty.
  • Przewóz osób do domów opieki, zakładów opiekuńczo-leczniczych.
  • Przewóz osób niepełnosprawnych