Laboratorium

Cennik Badań Laboratoryjnych Centrum Medyczne Mutmed

Cennik Badań Laboratoryjnych Centrum Medyczne Mutmed

Lp Rodzaj badania Cena
HEMATOLOGIA
1 Morfologia/ 3 10 PLN
2 Rozmaz/ 5 13 PLN
3 Reticulocyty / 85 8 PLN
4 Fibrinogen/8 17 PLN
5 Wskażnik protr. / INR  / 6 15 PLN
6 APTT / 7 22 PLN
7 OB./ 2 7 PLN
BIOCHEMIA
8 Elektrolity  Na, K/ 11 15 PLN
9 Wapń / 42 8 PLN
10 Chlorki / 44 9 PLN
11 Żelazo / 40 9 PLN
12 Glukoza (każde oznaczenie)/ 10 8 PLN
13 Mocznik / 32 8 PLN
14 Kreatynina /33 8 PLN
15 Klirens kreatyniny/ 34 28 PLN
16 Białko cał./37 8 PLN
17 Elektroforeza białek/ 39 28 PLN
18 Kwas moczowy / 36 8 PLN
19 Cholesterol cał. / 15 9 PLN
20 Lipidogram (chol,LDL, HDL, TG/14 37 PLN
21 Trójglicerydy/ 18 9 PLN
22 AspAT /21 9 PLN
23 ALAT/ 20 9 PLN
24 Próby wątr. (AST, ALT, ALP, GGTP, Bil.)/ 19 48 PLN
25 Bilirubina cał./23 9 PLN
26 OGTT w ciąży 75g (0,1,2h) /958 31 PLN
27 Amylaza w surowicy/ 31 10 PLN
28 Amylaza w moczu/ 295 18 PLN
29 CK/75 21 PLN
Lp Rodzaj badania Cena
30 Fosfataza alkaliczna / 22 11 PLN
31 Digoxina/ 505 76 PLN
32 TIBC / 144 17 PLN
33 Magnez / 46 11 PLN
34 Fosfor/ 45 11 PLN
35 Albuminy / 38 20 PLN
36 GGTP/ 26 10 PLN
37 Lit/ 500 28 PLN
38 Hemoglobina glik. – HbA 1C/ 150 39 PLN
MOCZ - KAŁ
39 Badanie ogólne moczu / 1 11 PLN
40
41 Kał na pasożyty/ 52 32 PLN
42 Kał na krew utajoną / 55 22 PLN
43
MIKROBIOLOGIA
44 Posiew moczu / 1100 52 PLN
45 Posiew kału/ 1101 65 PLN
46 Posiew ropy/ 1130 65 PLN
47 Posiew z odbytu GBS/ 1310 44 PLN
48 Posiew z pochwy – GBS/ 1311 44 PLN
49 Wymaz z gardła/ 703 21 PLN
50 Wymaz z nosa / 1001 44 PLN
HORMONY
51 TSH/ 100 28 PLN
52 FT3/ 102 27 PLN
53 FT4/ 101 25 PLN
54 βHCG/ 3321 99 PLN
55 AFP/ 205 44 PLN
Lp Rodzaj badania Cena
56 E2 ( Estradiol)/ 112 33 PLN
57 PG (progesteron) / 113 33 PLN
58 PRL (prolaktyna)/ 114 33 PLN
59 Testosteron/ 124 39 PLN
60 LH ( hormon luteinowy)/ 111 33 PLN
61 FSH ( hormon polikulotr.)/ 110 33 PLN
62 Kalcytonina/ 161 66 PLN
63 Parathormon/ 160 44 PLN
64 P/ciała anty TG / 106 44 PLN
65 P/c. anty TPO / 105 44 PLN
66 P/c.p. recept. TSH (TRAP)/ 107 88 PLN
67 Tyreoglobulina / 108 61 PLN
68
SEROLOGIA
69 Grupa krwi/ 90 43 PLN
70 Przeciwciała u ciężarnych/ 94 41 PLN
IMMUNOLOGIA
71 ASO/ 65 22 PLN
72 RF ilościowo / 67 22 PLN
73 CRP ( białko C-reaktywne )/ 61 25 PLN
74 VDRL/ 330 21 PLN
75 Antygen HBS / 300 25 PLN
76 P/ciała anty HBS /301 43 PLN
77 P/ciała HCV / 310 44 PLN
78 HIV / 320 39 PLN
79 IgE całkowite / 700 39 PLN
80 Immunoglobulina IgA / 248 28 PLN
81 Immunoglobulina IgG / 246 28 PLN
82 Immunoglobulina IgM /247 42 PLN
Lp Rodzaj badania Cena
MARKERY NOWOTWOROWE
83 CEA /204 44 PLN
84 PSA / 200 39 PLN
85 Ca 125 / 206 44 PLN
86 Ca 19-9 / 208 44 PLN
87 Ca 15-3 / 207 44 PLN
INNE
88 LDH –dehydrogenaza mlecz./ 28 17 PLN
89 Wit. D 25 (OH) / 168 72 PLN
90 Ferrytyna / 41 39 PLN
91 Lipaza / 30 33 PLN
92 Transferyna /140 44 PLN
93 Ceruloplazmina / 257 65 PLN
94 Kwas Walproinowy VPA / 502 50 PLN
95 Kwas Foliowy / 142 55 PLN
96 Cytomegalia IgG / 350 54 PLN
97 Cytomegalia IgM / 351 54 PLN
98 Rubella IgG / 345 55 PLN
99 Rubella IgM / 346 55 PLN
100 Toxoplazmoza IgG / 340 44 PLN
101 Toxoplazmoza IgM / 341 43 PLN
102 Mononukleoza zakażna / 362 39 PLN
103 Wit. B12 / 141 44 PLN
104 Borellia IgG / 430 50 PLN
105 Borellia IgM / 431 50 PLN
106
107 Bruceloza IgG / 435 76 PLN
108 Brucelloza IgM / 436 76 PLN
109 D-Dimery / 9 44 PLN

Cennik ważny od 01-01-2021